Wijlen baron Zizi Sans Balzack

Komedie van Bart Spaey

Bezetting: 5 dames, 5 heren

 

Korte inhoud


Baron Zizi sans Balzack heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

Zijn echtgenote, barones Foefoe de la Prume, maalt er echter niet om. Trutangel, de dochter, voert een melodramatisch stukje theater op, bijgestaan door haar klunzige echtgenoot Jean-Popol-Cyriel-André Petite Marchandises. Gravin Colette Grandderrière, een verre nicht van de baron, komt af op de geur van het geld. Kanunnik Godefroid de Potense wil ook een kruimeltje meepikken. Madame Jojo de la Hitti, een oudere courtisane waarmee Zizi zich destijds in het avontuur stortte, komt uit het niets opduiken.

Theophiel, de butler, probeert het kaf alsnog van het koren te scheiden. Maar… notaris Hilaire de Foefelair komt onverwacht met een vreemdsoortig testament opduiken. En Serpentine, de jonge dienstmeid, weet meer, véél meer! En waar kan Boulette, de tuinman, gebleven zijn?